Fri frakt över 500 kr

Köpvillkor & Integritetspolicy

Köpvillkor

Kundens (nedan kallat ”köparen”) avtalspart för alla avtal som ingås genom webbplatsen www.funplate.se är:

Formac Production AB (nedan kallat ”Funplate”, ”Funplate.se”, ”vi” eller ”oss”)
Orgnr: 556601-9831
Moränvägen 10
352 45 Växjö

info@funplate.se

Som konsument som handlar hos Funplate omfattas du av konsumentköplagen och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.


Leverans

Leverans sker normalt enligt utsatt leveranstid på den produkt med längst leveranstid på ordern. I de fall då den utsatta leveranstiden avsevärt kommer att passera, ämnar Funplate att alltid informera köparen i förväg. Alla leveranser skickas som paket.

Leveranser från Funplate skickas med DHL eller Posten.

Ej uthämtade leveranser, eller leveranser till felaktig adress, som återgår till Funplate debiteras med en ny fraktavgift i de fall vi behöver skicka paketet en gång till.

Frakt

Om inget annat anges tillkommer en fast fraktavgift om 49 SEK per sändning vid köp inom Sverige på Funplate.se. Fri frakt uppstår vid ordervärde över 500 SEK. Vid ej uthämtat paket fakturerar Funplate kunden en straffavgift om 200 kr inkl. moms.

Betalning

Funplate.se använder Klarna som leverantör för säkra betalningar med kort, faktura och direktbetalning till bank. Klarna uppfyller alla kraven för PCI DSS. Läs mer om Klarna på www.klarna.se.

Produkter och priser

Alla priser på Funplate.se är inkl. moms per styck om inget annat anges. Information och prisuppgifter på Funplate.se visas med reservation för tryckfel. Funplate förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information.

Ångerrätt

Köp av produkter som tillverkas specifikt för köparen är alltid bindande. Vid påbörjad och slutförd produktion av köparens unika produkt gäller ej ångerrätt om 14 dagar. I de fall då produktionen ej påbörjats finns möjligheten att få ordern avbruten alternativt ändrad. Kontakta Funplate.se så fort som möjligt efter ordertillfället för att kontrollera om produktionen påbörjats.

För ordinarie produkter som ej tillverkas enligt köparens önskemål gäller ordinarie ångerrätt om 14 dagar. Vid ångrat köp står köparen för returfrakten. I fall då köparen utnyttjar ångerrätten och Funplate vid granskning av den returnerade varan upptäcker skador eller användning mer än nödvändig för granskningssyfte, kommer avdrag att ske för värdeminskning. Kontakta alltid Funplate innan ordern returneras.

Reklamation / Transportskador

På Funplate hanterar vi reklamationer enligt konsumentköplagen. Köparen skall alltid ankomstkontrollera alla varor för att verifiera att de är felfria. Dokumentera alla eventuella skador genom fotografering för att göra reklamationsprocessen enklare.

En reklamation ska göras inom skälig tid från det att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts. Kontakta alltid Funplate innan den reklamerade ordern skickas till Funplate. Vid ankomst av reklamation kontrolleras varan samt eventuell dokumentation som lämnats.

Färg och form på produkter

Samtliga produkter på Funplate.se ska ses som en fingervisning om produktens färg och utformande. I de fall då köparen vill säkerställa färg och utformande skall ett provexemplar beställas (kontakta Funplate på info@funplate.se).

Funplate kan ej garantera att färgnyanser eller mönster på levererad produkt stämmer till 100% med vad som visas på köparens datorskärm. Skärminställningarna påverkar hur färgnyanser återges och i vissa fall hur mönster visas.

Olämpligt innehåll & upphovsrätt

Funplate förbehåller sig rätten att neka beställningar innehållandes texter eller bilder som är olagliga eller bedöms vara kränkande, rasistiska eller oanständiga. I dessa fall kommer ordern att makuleras och eventuella inbetalda pengar återbetalas inom 30 dagar.

Funplate trycker det material som köparen överför, utan inflytande på eller med ansvar för innehållet på slutprodukten. Vid order av produkt med innehåll (text och/eller bild) som överförts av köparen försäkrar köparen Funplate att samtliga rättigheter som avser nyttjande och publicering innehas av köparen. Köparen är ensam ansvarig för att varan inte utgör något intrång i annans immateriella rättigheter och att slutprodukten inte bryter mot gällande svensk lag.

Köparen friskriver Funplate utan förbehåll från alla krav som kan riktas mot Funplate i detta avseende.

Befintliga silhuetter
På varningsskyltar, varningsdekaler samt lekande barn-produkter hämtas vissa silhuetter av Vector4free.com

Tvist

Vid eventuell tvist har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Du hittar dem på http://www.arn.se.

Integritetspolicy

Vi tar våra kunder, leverantörer och övriga intressenters personliga integritet på största allvar. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från den europeiska Dataskyddsförordningen (GDPR) och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

För att kunna utföra våra tjänster på ett korrekt sätt behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi all insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvarig

Funplate (Formac Production AB) är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som vi samlar in kommer bara att användas av oss om inte annat anges vid registreringen eller i den informationen som du får efter att ha varit i kontakt med oss.

Säkerheten för dina personuppgifter

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom Formac som behöver personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång och andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Hur vi samlar in och använder (behandlar) personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

För att uppfylla vårt avtal

För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

För att kunna kontakta dig

För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress. Ifall du prenumererat på vårt nyhetsbrev så använder vi också din e-postadress för att kunna skicka information och kampanjer till dig, men du kan när som helst välja att sluta ta emot den typen av utskick genom att klicka på avregistreringslänken i foten av utskicket. Denna information lagrar vi så länge du är aktiv kund hos oss.

När och hur vi delar personuppgifter med andra

Alla personuppgifter som vi behandlar lagras hos våra IT-driftleverantörer och de är alltid lokaliserade i länder inom EU/EES. Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med andra parter för att vi ska kunna erbjuda tjänster till våra kunder. Personuppgifterna får då bara användas för att tillhandahålla tjänster till våra kunder via Funplate.se. När vi delar dina personuppgifter med en annan part så är vi ansvariga för behandlingen och det finns alltid biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får hanteras. I vissa lägen är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Betallösning Klarna Checkout

Funplate använder Klarna Checkout som betallösning. De uppgifter som ni fyllt i, hanteras av Klarna för att betalningen ska kunna genomföras. Funplate tar också del av och lagrar dessa uppgifter för orderhantering. Vi använder ej dessa uppgifter i marknadsföringssyfte. Det är först när ni aktivt väljer att prenumerera på våra nyhetsbrev som vi skickar dessa till er. Det aktiva valet görs i kassan via en kryssruta, eller längst ner på Funplate.se i nyhetsbrevsformuläret.

Individuella rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via kontaktinformationen längst ner i policyn. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart.

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter?

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring eller profilering. I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Du har också rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontaktinformation

Har du frågor kring vår hantering av personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på e-postadress info@funplate.se och uppge att du söker vårt dataskyddsombud.